Zasadnutie Rady ASUTV Žilina 29.3.2019 – fotogaléria

Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019
Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019
Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019
Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019
Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019
Zasadnutie Rady Žilina 29.3.2019

Jarné zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku sa uskutočnilo dňa 29. marca 2019 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline – Ústav celoživotného vzdelávania