FOTOGALÉRIA

Stretnutie Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku na Prešovskej univerzite v Prešove konaného dňa 29.-30.11.2022 
_________________________________________________________________________
Stretnutie Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku na Trnavskej univerzite konaného dňa 8.-9. novembra 2018
_________________________________________________________________________
Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na Katolíckej univerzite v Ružomberku konaného dňa 20. marca 2018
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok

________________________________________________________________________

Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Technickej univerzite vo Zvolene konaného dňa 30. marca 2017

 

 

 

 

Zasadnutie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – seminár konaný dňa 9. decembra 2016

Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 14. apríla 2016

Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konané dňa 28. apríla 2015

P1110762a P1110764a P1110771 P1110772 P1110774a P1110777 P1110782a

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou k 20. výročiu ASUTV konaná dňa 27. novembra 2014 v Modre Harmónii v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

 IMG_0156a   IMG_0187b IMG_0162a        IMG_0279b

IMG_0223ab      IMG_0320a

IMG_0295b     IMG_0155a

Zasadnutie ASUTV na pôde Prešovskej univerzity v dňoch 9. a 10. apríla 2013 bolo spojené s pracovným seminárom „Príklady dobrých praxí na UTV v SR“. Podujatie prispelo nielen k výmene skúseností, ale aj k rozvoju kontaktov členov ASUTV.

.Presov1010125  Presov1010137

 Presov1010138                      

Na Šachtičkách v zariadení TU Zvolen sa konal v dňoch 26. a 27 apríla 2012 metodický seminár Asociácie UTV na Slovensku Fotogaléria je dostupná na stránke: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/dalsie_organizacne_sucasti/centrum_dalsieho_vzdelavania/fotogaleria/kvalita-utv.html

fotky6-sachticky fotky5-sachticky fotky4-sachticky fotky3-sachticky fotky2-sachticky fotky1-sachticky

V roku 2011 sa členovia ASUTV stretli na svojom pravidelnom rokovaní, ktoré sa konalo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Krátku správu zo stretnutia spolu s fotogalériou nájdete na nasledujúcom linku: www.ukf.sk/udalosti/1897-Stretnutie-univerzit-tretieho-veku-zo-Slovenska.

Plánované jesenné rokovanie sa koncom roka konalo 24.11. 2010 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Link na fotky:
picasaweb.google.com/univerzitautv/AsociaciaUniverzitTretiehoVeku.

Konferencia v aule Univerzity Komenského v Bratislave konaná dňa 7. októbra 2010.

fotky16 fotky15 fotky14 fotky13 fotky12 fotky11 fotky10 fotky9 fotky8 fotky7

Zasadnutie ASUTV dňa 30.11.2009 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

fotky24-trencin9 fotky23-trencin8 fotky22-trencin7 fotky21-trencin6 fotky20-trencin5 fokty19-trencin4 fotky18-trencin2 fotky19-trencin3 fotky17-trencin1

V dňoch 10.-13. septembra 2009 sa zúčastnila prezidentka našej asociácie medzinárodného podujatia Ekonomické fórum v Krynici Zdroj v Poľsku,

fotky26-polsko4 fotky25-polsko1

a medzinárodnej konferencie poľskej asociácie UTV v Nowom Saczi.

fotky28-polsko5 fotky27-polsko7

Zasadnutie ASUTV na TU v Košiciach dňa 24.4.2009.

fotky34-kosice fotky33-kosice fotky32-kosice fotky31-kosice fotky30-kosice fotky29-kosice

Celoslovenská konferencia ASUTV k 15. výročiu UTV na Slovensku konaná dňa 24. mája 2007 na Technickej univerzite vo Zvolene pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR.

aktivity10-Zvolen aktivity16-Zvolenaktivity12-Zvolen  aktivity15-Zvolenaktivity11-Zvolen  fotky35-Zvolen14 fotky36-Zvolen13  Fotky37-Zvolen16
aktivity13-Zvolen  aktivity14-Zvolen

Rokovanie ASUTV na Trnavskej univerzite 23.apríla 2007.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rokovanie ASUTV na UKF v Nitre, konané dňa 2. decembra 2005.

fotky40-nitra3 fotky39-nitra5 fotky38-nitra4

Rokovanie ASUTV na SPU v Nitre.

foto1

Zasadnutie Asociácie  UTV konané  dňa 27.11.2003 na pôde STU v Bratislave.

aktivity20
aktivity19

Zasadnutie Rady ASUTV, ktoré sa konalo na pôde UK dňa 16.1.2003 spolu s voľbami do Prezídia ASUTV.

aktivity22 aktivity21

Konferencia „UTV na prelome tisícročia“ konaná na pôde SPU v Nitre.

aktivity24-nitra2 aktivity23-nitra1

Odborný seminár z príležitosti 10. výročia založenia UTV pri UK v Bratislave.

aktivity25 aktivity26