FOTOGALÉRIA

Stretnutie Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku na Trnavskej univerzite konaného dňa 8.-9. novembra 2018
Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na Katolíckej univerzite v Ružomberku konaného dňa 20. marca 2018
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rada ASUTV Ružomberok
Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Technickej univerzite vo Zvolene konaného dňa 30. marca 2017

Zasadnutie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – seminár konaný dňa 9. decembra 2016

 Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 14. apríla 2016

Rokovanie Asociácie UTV na Slovensku na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konané dňa 28. apríla 2015

P1110762a P1110764a P1110771 P1110772 P1110774a P1110777 P1110782a

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou k 20. výročiu ASUTV konaná dňa 27. novembra 2014 v Modre Harmónii v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

 IMG_0156a   IMG_0187b IMG_0162a        IMG_0279b

IMG_0223ab      IMG_0320a

IMG_0295b     IMG_0155a

Zasadnutie ASUTV na pôde Prešovskej univerzity v dňoch 9. a 10. apríla 2013 bolo spojené s pracovným seminárom „Príklady dobrých praxí na UTV v SR“. Podujatie prispelo nielen k výmene skúseností, ale aj k rozvoju kontaktov členov ASUTV.

.Presov1010125  Presov1010137

 Presov1010138                      

Na Šachtičkách v zariadení TU Zvolen sa konal v dňoch 26. a 27 apríla 2012 metodický seminár Asociácie UTV na Slovensku Fotogaléria je dostupná na stránke: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/dalsie_organizacne_sucasti/centrum_dalsieho_vzdelavania/fotogaleria/kvalita-utv.html

fotky6-sachticky fotky5-sachticky fotky4-sachticky fotky3-sachticky fotky2-sachticky fotky1-sachticky

V roku 2011 sa členovia ASUTV stretli na svojom pravidelnom rokovaní, ktoré sa konalo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Krátku správu zo stretnutia spolu s fotogalériou nájdete na nasledujúcom linku: www.ukf.sk/udalosti/1897-Stretnutie-univerzit-tretieho-veku-zo-Slovenska.

Plánované jesenné rokovanie sa koncom roka konalo 24.11. 2010 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Link na fotky:
picasaweb.google.com/univerzitautv/AsociaciaUniverzitTretiehoVeku.

Konferencia v aule Univerzity Komenského v Bratislave konaná dňa 7. októbra 2010.

fotky16 fotky15 fotky14 fotky13 fotky12 fotky11 fotky10 fotky9 fotky8 fotky7

Zasadnutie ASUTV dňa 30.11.2009 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

fotky24-trencin9 fotky23-trencin8 fotky22-trencin7 fotky21-trencin6 fotky20-trencin5 fokty19-trencin4 fotky18-trencin2 fotky19-trencin3 fotky17-trencin1

V dňoch 10.-13. septembra 2009 sa zúčastnila prezidentka našej asociácie medzinárodného podujatia Ekonomické fórum v Krynici Zdroj v Poľsku,

fotky26-polsko4 fotky25-polsko1

a medzinárodnej konferencie poľskej asociácie UTV v Nowom Saczi.

fotky28-polsko5 fotky27-polsko7

Zasadnutie ASUTV na TU v Košiciach dňa 24.4.2009.

fotky34-kosice fotky33-kosice fotky32-kosice fotky31-kosice fotky30-kosice fotky29-kosice

Celoslovenská konferencia ASUTV k 15. výročiu UTV na Slovensku konaná dňa 24. mája 2007 na Technickej univerzite vo Zvolene pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR.

aktivity10-Zvolen aktivity16-Zvolenaktivity12-Zvolen  aktivity15-Zvolenaktivity11-Zvolen  fotky35-Zvolen14 fotky36-Zvolen13  Fotky37-Zvolen16
aktivity13-Zvolen  aktivity14-Zvolen

Rokovanie ASUTV na Trnavskej univerzite 23.apríla 2007.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rokovanie ASUTV na UKF v Nitre, konané dňa 2. decembra 2005.

fotky40-nitra3 fotky39-nitra5 fotky38-nitra4

Rokovanie ASUTV na SPU v Nitre.

foto1

Zasadnutie Asociácie  UTV konané  dňa 27.11.2003 na pôde STU v Bratislave.

aktivity20
aktivity19

Zasadnutie Rady ASUTV, ktoré sa konalo na pôde UK dňa 16.1.2003 spolu s voľbami do Prezídia ASUTV.

aktivity22 aktivity21

Konferencia „UTV na prelome tisícročia“ konaná na pôde SPU v Nitre.

aktivity24-nitra2 aktivity23-nitra1

Odborný seminár z príležitosti 10. výročia založenia UTV pri UK v Bratislave.

aktivity25 aktivity26