Seminár Poprad 24.10.2016

Seminár:                      Implementácia národnej sústavy kvalifikácií do ďalšieho                                                              vzdelávania pre 45+
Cieľová skupina:      Manažéri a koordinátori univerzít tretieho veku

Termín konania:      24. októbra 2016  /pondelok/                                                                                                                             Príchod a prezentácia účastníkov  od 10.00 hod do 10.30 hod.                                                             Začiatok  o 10.30 hod. ukončenie cca o 13.00 hod.                                         Miesto konania:        Inštitút manažérskych systémov                                                                                                                Ekonomická fakulta UMB Poprad                                                                                                                Francisciho 910/8, 058 01 Poprad                                                                                                                Link miesto konania
Prednášajúci:            Ing. Ildikó Pathóová                                                                                                         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR                                                                           Odbor celoživotného vzdelávania, Bratislava

Cestovné:                   vo výške verej. dopr. prostriedku hradí ASUTV
Poplatok:                   zdarma pre členov ASUTV
                                       30 eur    pre nečlenov ASUTV
VS:                                 241016
Tatra banka:              č.ú. 2625016247/1100
IBAN:                            SK81 1100 0000 0026 2501 6247
BIC (SWIFT):              TATRSKBX