Fotodokumentácia Nitra 9.12.2016

Účastníci seminára
Účastníci seminára
Účastníci seminára
Účastníci seminára