HISTÓRIA

PROMÓCIE UTV členov ASUTV 
Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach
Univerzita tretieho veku Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
Univerzita tretieho veku Prešovská univerzita v Prešove

__________________________________________________________________________

Od 1. decembra 1994 sú univerzity tretieho veku na Slovensku združené do Asociácie UTV – ASUTV . Predstavitelia jednotlivých slovenských UTV sa pravidelne stretávajú, odovzdávajú si informácie a konzultujú problémy spojené s organizáciou, financovaním a pedagogicko – metodickou prípravou vzdelávania v UTV. Spoločné odborné semináre dokumentujú bohatú činnosť UTV na celom Slovensku. Dnes je už na Slovensku popri UTV pri UK v Bratislave aj UTV pri STU a ďalšie univerzity tretieho veku v Nitre, v Martine, v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Košiciach, v Trenčíne, v Trnave a v Žiline.

Na ustanovujúcej konferencii ASUTV v roku 1994 bol zvolený prvý prezident ASUTV prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako aktívny učiteľ na tamojšej UTV a ďalších univerzitách sa zaslúžil o šírenie myšlienok a cieľov univerzít tretieho veku na celom Slovensku. Svoju funkciu aktívne a erudovane vykonával do 16 januára 2003. Nasledujúcim prezidentom ASUTV sa stala PhDr. Nadežda Hrapková PhD. z UTV pri UK Bratislava.

Pôvodné sídlo ASUTV sa v roku 2003 presunulo z SPU v Nitre na UTV pri UK v Bratislave zaregistrovaním zmeny sídla na Krajskom úrade v Bratislave.

Asociácia napĺňa svoje ciele podľa Stanov ASUTV, ktoré boli prijaté na ustanovujúcej konferencii a neskôr doplnené.

foto1                                                 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Rokovanie ASUTV na Trnavskej univerzite a na pôde SPU v Nitre v roku 2007)