AIUTA – medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konala dňa 19. mája 2017 konferencia svetovej asociácie UTV – AIUTA

 

Svetový kongres AIUTA sa konal na Univerzite v Remeši v dňoch 11. – 14. mája 2016. Informácie na stránke: http://www.aiu3a.com/