ÚVOD

asutv2Asociácia univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku bola založená z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike na ustanovujúcej konferencii konanej dňa 1. decembra 1994 na Technickej univerzite v Košiciach. Asociácia je dobrovoľné a nezávislé záujmové združenie univerzít tretieho veku.

fotky32-kosice                                                fotky33-kosice

Prvá univerzita tretieho veku bola založená a slávnostne otvorená za účasti predstaviteľov vlády 15. októbra 1990 v aule Univerzity Komenského. Následne sa k tejto iniciatíve pripojili aj ďalšie univerzity a boli otvorené ďalšie UTV v Martine, Nitre a v Banskej Bystrici. Dnes máme z celkového počtu 1 milióna dôchodcov na Slovensku zapojených do ďalšieho vzdelávania na UTV spolu 7200 študentov z toho 6186 žien, t.j. 85,8%.

Dnes majú seniori možnosť vybrať si túto formu vzdelávania na 16 UTV na Slovensku. Reprezentanti jednotlivých UTV sa pravidelne dvakrát ročne stretávajú na rokovaniach asociácie, kde spoločne riešia otázky legislatívy UTV, metodiky vzdelávania, prípravy odborných stretnutí, projektov pre seniorov s následnou výmenou skúseností. Viac sa dočítate v jednotlivých častiach tejto stránky.

ASUTV je od roku 2000 členom Medzinárodnej asociácie UTV – AIUTA so sídlom na Univerzite Capitole 1 v Toulouse: www.aiu3a.com