Zasadnutie Rady ASUTV Trnava 8.-9.11.2018

Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde Trnavskej univerzity  v dňoch 8.-9. novembra 2018