AKTUALITY

 

PREVENCIA KRIMINALITY – SČITANIE OBYVATEĽOV, DOMOV      A BYTOV

Odbor prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období

od 1.4. 2021 do 31.10.2021

MV sčítanie obyvateľov SK

___________________________

SÚŤAŽ AIUTA 2021

V roku 2021 vyhlásila Medzinárodná asociácia UTV – AIUTA druhý ročník svetovej súťaže tvorby seniorov s udelením cien : UTV MEDZINÁRODNÉ CENY. V minulom roku boli ocenené seniorky z UTV CĎV UK v Bratislave, z Univerzity v Prešove a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Stačí vyplniť prihlášku a poslať fotografie výrobkov najneskôr do 31. mája 2021 na adresu sekretariat.aiuta@gmail.com

Pravidlá súťaže SK

Prihláška.SK

___________________________________________________________________________

Nové medzinárodné príležitosti vo vzdelávaní       2021 – 2027

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú prípravu  vyzýva na predkladanie návrhov projektov do nového programového obdobia Erasmus+ 2021-2027  

Článok Erasmus výzva

Článok Erasmus výzva_webmináre

_______________________________________________________________________

DANET (Dunajská sieť seniorov a vzdelávacích seniorských inštitúcií podunajských krajín)uskutočnil  CODANEC – Projekt spojený so súťažou a prehliadkou kultúrnych hodnôt v období COVID-19   Cieľová skupina: seniori podunajských krajín Organizátor: Institut ILEU e.V. Schweinmarkt 6, 89073 Ulm, Nemecko Koordinátor: Carmen Stadelhofer

Účasť zo Slovenska: 7 príspevkov                                             https://codanec.eu/cultural_treasure/?_sfm_ct_origin=280#filtered

Výsledky súťaže   https://codanec.eu/winners-of-all-categories/

Výstava vybraných fotografií v meste Ulm a príbehy seniorov (stránka v nemeckom aj anglickom jazyku) https://codanec.eu/photo-exhibition/

_________________________________________________________________________

PONUKA PRE SENIOROV

Chcete sa podieľať na vývoji nového produktu, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky ? Máte radi varenie? Rozmýšľate pri nakupovaní potravín, aké potraviny vhodíte do košíka, aby boli pre Vaše zdravie čo najlepšie? Máte 65 rokov a viac, môžete sa podieľať na projekte „Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu“ , ktorý spoluorganizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech   ponukový leták . Najdôležitejšou časťou budú ONLINE SEMINÁRE web-workshopy v dňoch 2.-16.júna 2020 prostredníctvom ZOOM platformy. Po ukončení dostane každý senior malý darček. Viac informácií nájdete na: https://eit.uniag.sk/activities/eit-cels

_____________________________________

Dôležitý oznam

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu       2019-nCOV  výučba na všetkých univerzitách tretieho veku na Slovensku je prerušená až do odvolania.

___________________________________________________________________________

Publikácia „Nové metódy a formy kybernetickej bezpečnosti pre seniorov“ – NEW METHODS AND FORMS OF CYBERNETIC SECURITY FOR SENIORS  vznikla na základe projektu v rámci Erasmus+ v roku 2019. Celkovo publikácia obsahuje 19 metód, ktoré sú vhodné na zaradenie do rôznych kurzov alebo individuálnych hodín lektorov, školiteľov alebo učiteľov. Cieľom tohto metodického materiálu je: 

-inovovať a rozvíjať nové metódy a formy výučby v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť na internete, ako aj na sociálne siete a odrážajú potrebu zabrániť neustále sa zvyšujúcim kybernetickým útokom na seniorov,
-zlepšiť a rozvíjať kompetencie v oblasti mediálne gramotnosti lektorov v jednotlivých partnerských organizáciách zapojených do vzdelávania seniorov,
-podporovať sociálno-vzdelávací a osobný rozvoj seniorov, ako aj podporu celoživotného vzdelávania,
-dlhodobá udržateľnosť projektu a ďalšia spolupráca so zainteresovanými partnermi a organizáciami aj po ukončení projektu.

znenie v anglickom jazyku  tu na stiahnutie

Bližšie informácie Vám radi poskytnú koordinátori projektu Mgr. Marcela Voreková alebo Mgr. František Linet na e-mail: cpmcadca@gmail.com alebo na tel.: +421 908 499 210

_______________________________________________

_________________________________________________________________________

PRIESKUM – Občianska a sociálna participácia seniorov –  je zameraný na participáciu seniorov na spoločenskom a občianskom živote miest a obcí, v ktorých žijú. Dotazník vyplňujú seniori vo veku 45+ zapojení do vzdelávania na U3V.
________________________________________________________________________
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.sk,  je exekutívnym organizátorom Týždňa celoživotného učenia/TCU  https://www.tcu.sk/
__________________________________________________________________________
 
PROMÓCIE UTV členov ASUTV 
Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach
 
Univerzita tretieho veku Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
 
Univerzita tretieho veku Prešovská univerzita v Prešove
___________________________________________________________________________
Nemecký inštitút ILEU e.V.  v spolupráci s organizáciou DANET e.V. a partnermi zo vzdelávacej siete „Dunaj-Networkers“ vo všetkých podunajských krajinách spolu s ASUTV na Slovensku vyhlásili k 10. výročiu DANET-u súťaž v pečení chleba prípadne iných dobrôt pod názvom  “ Chlieb spája Európu – vytvorte a upečte si „svoju“ Európu!“ prostredníctvom digitálnej fotografie „Gesto priateľstva“.
Do súťaže sa zapojili :
 
„vidiecke“seniorky  UTV SPU Nitra upiekli koláč s názvom „Slnečnica Európskej únie“ ako symbol slnka, ktoré svieti na náš kontinent a slnečnicové semienka symbolizujúce národy žijúce v EÚ.
_____
 
– seniori UTV CĎV UK Bratislava  upiekli z cesta pletený chlieb v tvare kruhu, ktorý je symbolom nikdy neskončených vzťahov a zapletenie je symbol mnohých odlišných prepojení – národov a rozdielov v Európe.
Súčasne zozbierali príslovia a porekadlá o chlebe s prekladom.
 ___________________________________________________________________________
 
Spoločné stanovisko ASUTV a SAACV k návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (vysoké školstvo)

Európsky projekt Erasmus+  zameraný na problematiku vzdelávania seniorov, metodiku, možnosti vzdelávania seniorov v Európe a inovácie programov je riešený na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v termíne od 1.12.2014 do 30.10.2017 pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet). Viac informácií na stránke projektu: http://edusennet.efos-europa.eu/