AKTUALITY

PRIESKUM – Občianska a sociálna participácia seniorov –  je zameraný na participáciu seniorov na spoločenskom a občianskom živote miest a obcí, v ktorých žijú. Dotazník vyplňujú seniori vo veku 45+ zapojení do vzdelávania na U3V.
________________________________________________________________________
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.sk,  je exekutívnym organizátorom Týždňa celoživotného učenia/TCU  https://www.tcu.sk/
__________________________________________________________________________
PROMÓCIE UTV členov ASUTV 
Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach
Univerzita tretieho veku Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
Univerzita tretieho veku Prešovská univerzita v Prešove
___________________________________________________________________________
Nemecký inštitút ILEU e.V.  v spolupráci s organizáciou DANET e.V. a partnermi zo vzdelávacej siete “Dunaj-Networkers” vo všetkých podunajských krajinách spolu s ASUTV na Slovensku vyhlásili k 10. výročiu DANET-u súťaž v pečení chleba prípadne iných dobrôt pod názvom  ” Chlieb spája Európu – vytvorte a upečte si “svoju” Európu!” prostredníctvom digitálnej fotografie “Gesto priateľstva”.
Do súťaže sa zapojili :
“vidiecke”seniorky  UTV SPU Nitra upiekli koláč s názvom “Slnečnica Európskej únie” ako symbol slnka, ktoré svieti na náš kontinent a slnečnicové semienka symbolizujúce národy žijúce v EÚ.
_____
– seniori UTV CĎV UK Bratislava  upiekli z cesta pletený chlieb v tvare kruhu, ktorý je symbolom nikdy neskončených vzťahov a zapletenie je symbol mnohých odlišných prepojení – národov a rozdielov v Európe.
Súčasne zozbierali príslovia a porekadlá o chlebe s prekladom.
 ___________________________________________________________________________
Spoločné stanovisko ASUTV a SAACV k návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania “Učiace sa Slovensko” (vysoké školstvo)

Európsky projekt Erasmus+  zameraný na problematiku vzdelávania seniorov, metodiku, možnosti vzdelávania seniorov v Európe a inovácie programov je riešený na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v termíne od 1.12.2014 do 30.10.2017 pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet). Viac informácií na stránke projektu: http://edusennet.efos-europa.eu/