Zasadnutie Rady ASUTV na Žilinskej univerzite v Žiline 16.8.2022

Zasadnutie Rady ASUTV sa konalo na pôde UNIZA dňa 16. augusta 2022, kedy sa zvolilo nové Prezídium ASUTV   Orgány združenia/kontakty                                                                             Na stretnutí bol prezentovaný návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní, štatistickom vykazovaní ďalšieho vzdelávania, Národný program aktívneho starnutia pre roky            2021-2030, informácie o projekte „Digitálni seniori“  a praktické príklady aktivít posilňujúcich kritické myslenie pre 45+