KONTAKT ASUTV

Sekretariát  ASUTV:
Mária NOVÁKOVÁ
Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421-908-479 116
mail: asutvsk@gmail.com

Fakturačné údaje:
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
IČO:                        30801451
DIČ:                        2022692320
Tatra banka:       č.ú. 2625016247/1100
IBAN:                     SK81 1100 0000 0026 2501 6247
BIC (SWIFT):       TATRSKBX

registrácia:         Okresný úrad Žilina pod č. ZZPO-1/16  zo dňa 15.06.2016