ZASADNUTIA ASUTV

Jarné rokovanie Prezídia a Rady ASUTV sa konalo dňa 14. apríla 2016 v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 9.30 hod.