Fotodokumentácia Nitra 29.9.2016

Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016
Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016-lektorka
Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016
Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016
Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016
Seminár ASUTV Nitra 29.9.2016
Seminár Nitra 29.9.2016 odovzdávanie osvedčení