Fotodokumentácia Poprad 24.10.2016

Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad otvorenie
Seminár Poprad otvorenie
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení
Seminár Poprad odovzdávanie osvedčení