Zasadnutie Rady ASUTV 29.-30.11.2022 na Prešovskej univerzite v Prešove

Zasadnutie Rady ASUTV na Prešovskej univerzite v Prešove sa nieslo v pracovnom duchu prezentovaním kľúčových aktivít ASUTV v roku 2022,  Erasmus, Akreditácie pre ďalšie vzdelávanie, Podpora kritického myslenia,  Rada vlády,  členstvo v medzinárodných organizáciách AIUTA, EFOS, DANET, prezentáciou aktivít členov ASUTV.                        Stretnutie pokračovalo dňa 30.11.2022, kedy sa uskutočnil workshop „Posilňovanie kritického myslenia pre zvládanie stresových situácií v komunikácii so staršími učiacimi“    a ukážkami sebeobrany.