Seminár Žilina 12. 6. 2018

Téma : „Finančné riadenie U3V“ – moderovaná diskusia členov ASUTV  za účasti
Ing. Zdenky Štubňovej, vedúcej ekonomického odboru UNIZA.
Cieľová skupina: Manažéri a koordinátori univerzít tretieho veku
Termín konania: 12. júna 2018 od 9.30 hod. do cca 13.00 hod.
Miesto konania:  Žilinská univerzita v Žiline, ul. 1. mája 32, blízko železničnej a autobusovej stanice (priestory Fakulty bezpečnostného inžinierstva, MB učebňa 105) Mapa
Cestovné náklady: vo výške verejného dopravného prostriedku hradí ASUTV
Poplatok: zdarma pre členov ASUTV
Termín zaslania prihlášky: do piatka 8. júna 2018 
PRIHLÁŠKA /rozkliknite/
Pripomíname Vám prípravu odpovedí na už zaslané otázky:

  1. ako sa na chode U3V podieľa Vaša materská univerzita (mzdy stálych zamestnancov, prevádzkové a učebné priestory),
  2. či je U3V zaradená medzi hlavnú činnosť univerzity,
  3. či Vaša U3V platí odvody z príjmov aktivít U3V materskej univerzite, akým % podielom/výškou.