Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Asociácia UTV na Slovensku sa v roku 2012 aktívne podieľa na realizácii plánovaných podujatí k Európskemu roku aktívneho starnutia. V dňoch 16. – 17. januára sa prezidentka ASUTV PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. a viceprezidentka Ing. Lucia Hrebeňárová PhD., aktívne zúčastnili v Prahe rokovania Českej asociácie UTV, ktoré vyvrcholilo slávnostným otvorením Európskeho roku v Senáte Českej republiky. Informácie o priebehu sú na stránke: http://www.tretivek.cz/201201/konference-%E2%80%9Eevropsky-rok-aktivniho-starnuti%E2%80%9C/
Konferencie sa zúčastnili aj ďalší členovia Prezídia ASUTV Ing. Mgr. Danka Moravčíková,PhD. a Ing, Erik Selecký, PhD.

eurok4 eurok3 eurok2 eurok1

Plánovanou aktivitou ASUTV bola realizácia metodického seminára, ktorý sme uskutočnili koncom apríla 2012 v zariadená TUZVO na Šachtičkách. Reprezentanti a účastníci zo všetkých členských univerzít sa venovali mnohým odborným témam, ktoré boli hlavne zamerané na metodiku vzdelávania a realizovania programov UTV. Konkrétne prezentácie nájdete v časti Dokumenty a obrázky vo Fotogalérii.

Európska Ministerská konferencia UNECE sa konala vo Viedni následne za Konferenciou OSN pre reprezentantov mimovládnych organizácií v dňoch 18. – 20. Septembra 2012. Prezidentka ASUTV na týchto fórach prezentovala záujmy seniorov v oblasti vzdelávania. V texte NGO Politickej deklarácie, ktorá bola výstupným materiálom týchto stretnutí účastníci cca 5O krajín žiadali:
(11.f) Guarantee access to lifelong learning across the life course, recognising that access to affordable high-quality education, informal and non-formal learning for people of all ages is necessary for strengthening older persons’ participation in society, increasing social inclusion and reducing discrimination.

eurok6-vienna20120045 eurok5-vienna20120005

Na obrázku prezidentka ASUTV na UNECE konferencii vo Viedni spolu s prezidentom EFOS (P.Hug) a členmi Komisie pre starnutie pri OSN (I. Dummer, H. Leonhard)

Ďalšou plánovanou aktivitou k Európskemu roku aktívneho starnutia bola realizácia konferencie k vzdelávaniu seniorov. V tomto roku oslávi ďalšia z členských univerzít ASUTV 20. výročie založenia UTV slávnostnou konferenciou, ktorá sa koná dňa 25. októbra 2012 na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.