Seminár Žilina 22. 2. 2018

„Zvládanie krízových situácii pri práci so seniormi na UTV – II.časť“
Program:
1. Hodnotové strety v praxi
2. Nácvik asertivity
3. Nácvik spätnej väzby
4. Komunikačné stratégie
Prednášajúci: PhDr. Michal Čerešník,PhD a PhDr. Viktor Gatial,PhD.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Cieľová skupina:  Manažéri a koordinátori univerzít tretieho veku

Termín konania:   22. februára 2018 od 9.30 hod do cca 13.00 hod.
Miesto konania:    Žilinská univerzita v Žiline, ul. 1. mája 32,  blízko železničnej
a autobusovej stanice  (priestory Fakulty bezpečnostného inžinierstva,  MB učebňa 105)

Mapa

Cestovné:  vo výške verejného dopravného prostriedku hradí ASUTV

PRIHLÁŠKA /rozkliknite/