Slávnostné zasadnutie Rady Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku k 25. výročiu založenia ASUTV konané 5. decembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča STU Bratislava