Seminár Trenčín 16. 11. 2017

Téma: Uplatnenie vekového manažmentu v podmienkach Univerzít tretieho veku
Lektor: Mgr. Illona Štorová, predsedkyňa združenia Age Management, Brno, ČR
Mgr. Lenka Kamanová, Univerzita tretieho veku Mendelovej univerzity v Brne, ČR
Obsah workshopu: 
– základné pojmy age managementu, historický vývoj
– koncept pracovnej schopnosti
– príklady podpory pracovnej schopnosti, Work Ability Index
– možnosti uplatnenia age managementu v školstve a v seniorskom vzdelávaní
– príklady dobrej praxe z prostredia univerzít tretieho veku

Dátum a čas konania: 16. novembra 2017 /štvrtok/ od 10.00 hod.
Dĺžka workshopu: 4 vyučovacie hodiny
Miesto konania: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,                                                          budova B, miestnosť B116,  Študentská 1, 911 50 Trenčín
MAPA 
Pre členov ASUTV je workshop zdarma, cestovné členov ASUTV je preplatené do výšky ceny cestovného lístka verejného dopravného prostriedku.
Poplatok pre ostatných záujemcov mimo ASUTV: 30 eur
VS : 14112017
Tatra banka č.ú. 2625016247/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2501 6247
BIC (SWIFT): TATRSKBX

_______________________________________________________________________