Zasadnutie Rady ASUTV Košice 28.-29.11.2017

Univerzita tretieho veku v Košiciach usporiadala konferenciu k 25. výročiu seniorského vzdelávania  v termíne 28. – 29 . 11. 2017 spojenú so zasadnutím Rady ASUTV.

Názov konferencie:
Univerzita tretieho veku – miesto inšpirácie a vzájomného učenia
Témy:
Vzdelávanie seniorov v kontexte tretej misie univerzít
Didaktika a kvalita vzdelávania seniorov: inšpiratívny príklad dobrej praxe
Senior ako kľúčový aktér vzdelávania
Miesto konania:
Univerzitná knižnica TU Košice, B.Němcovej č.7, Veľká konferenčná miestnosť