Seminár Nitra 9.12.2016

„Zvládanie krízových situácií pri komunikácii so seniormi na U3V“
Lektor: PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Lektor: PhDr. Viktor Gatial, PhD.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Cieľová skupina: Manažéri, koordinátori UTV