AKTUALITY

PROMÓCIE UTV členov ASUTV 
Univerzita tretieho veku Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
Univerzita tretieho veku Prešovská univerzita v Prešove

___________________________________________________________________________

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.sk,  je exekutívnym organizátorom Týždňa celoživotného učenia/TCU  https://www.tcu.sk/  ktorý  prebiehal v termíne
od 9. – 15. októbra 2017 pod názvom UČIACE SA MESTÁ . O podrobnostiach TCU budeme svojich členov  informovať.
 ___________________________________________________________________________
Spoločné stanovisko ASUTV a SAACV k návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (vysoké školstvo)

Európsky projekt Erasmus+  zameraný na problematiku vzdelávania seniorov, metodiku, možnosti vzdelávania seniorov v Európe a inovácie programov je riešený na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v termíne od 1.12.2014 do 30.10.2017 pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet). Viac informácií na stránke projektu: http://edusennet.efos-europa.eu/