AKTUALITY

Univerzita tretieho veku v Košiciach usporiada konferenciu k 25. výročiu seniorského vzdelávania  v termíne 28. – 29 . 11. 2017 spojenú so zasadnutím Rady ASUTV.

Názov konferencie:
Univerzita tretieho veku – miesto inšpirácie a vzájomného učenia
Témy:
Vzdelávanie seniorov v kontexte tretej misie univerzít
Didaktika a kvalita vzdelávania seniorov: inšpiratívny príklad dobrej praxe
Senior ako kľúčový aktér vzdelávania
Miesto konania:
Univerzitná knižnica TU Košice, B.Němcovej č.7, Veľká konferenčná miestnosť

________________________________________________________________________

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.sk,  je exekutívnym organizátorom Týždňa celoživotného učenia/TCU  https://www.tcu.sk/  ktorý bude prebiehať v termíne od 9. – 15. októbra 2017 pod názvom UČIACE SA MESTÁ . O podrobnostiach TCU budeme svojich členov priebežne informovať.
 ___________________________________________________________________________
Spoločné stanovisko ASUTV a SAACV k návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (vysoké školstvo)

Európsky projekt Erasmus+  zameraný na problematiku vzdelávania seniorov, metodiku, možnosti vzdelávania seniorov v Európe a inovácie programov je riešený na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v termíne od 1.12.2014 do 30.10.2017 pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet). Viac informácií na stránke projektu: http://edusennet.efos-europa.eu/