AKTUALITY

Nasledujúce zasadnutie Rady ASUTV sa uskutoční v marci 2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku

_______________________________________________________________________
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.sk,  je exekutívnym organizátorom Týždňa celoživotného učenia/TCU  https://www.tcu.sk/  ktorý bude prebiehať v termíne od 9. – 15. októbra 2017 pod názvom UČIACE SA MESTÁ . O podrobnostiach TCU budeme svojich členov priebežne informovať.
 ___________________________________________________________________________
Spoločné stanovisko ASUTV a SAACV k návrhu téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (vysoké školstvo)

Európsky projekt Erasmus+  zameraný na problematiku vzdelávania seniorov, metodiku, možnosti vzdelávania seniorov v Európe a inovácie programov je riešený na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v termíne od 1.12.2014 do 30.10.2017 pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet). Viac informácií na stránke projektu: http://edusennet.efos-europa.eu/